Energetyka

odnawialna

Konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery wraz z pogłębiającym się deficytem paliw kopalnianych wymusza rozwój energetyki źródeł odnawialnych. W Rotkelfer Group zajmujemy się kompleksową realizacją budów farm fotowoltaicznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?